Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Αρμοδιότητες Δ.Σ.

 

 

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 9 (εννέα) μέλη, 5 (πέντε) από τα μέλη του ΔΣ είναι μη εκτελεστικά μέλη, ενώ 3 (τρία) εκ των μη εκτελεστικών είναι παράλληλα και ανεξάρτητα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που του παρέχει ο Νόμος, η Γενική Συνέλευση και το Καταστατικό της Εταιρείας. Μέσα στα προαναφερθέντα πλαίσια, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο που ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου βάση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

 • καθορισμός της επιχειρηματικής στρατηγικής, ο σχεδιασμός της γενικής πρακτικής της επιχείρησης, η δημιουργία εταιρικής κουλτούρας.
 • Η εφαρμογή της γενικής εταιρικής πολιτικής και η επικοινωνία των αποφασισμένων επιχειρηματικών στόχων προς τα κατώτερα κλιμάκια.
 • Η αξιολόγηση των εισηγήσεων και προτάσεων των Διευθυντών των Διευθύνσεων.
 • Η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσεως και του ετήσιου προϋπολογισμού.
 • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου δράσεως.
 • Η διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της εταιρείας. Ο έλεγχος και η έγκριση των μεγάλων κεφαλαιακών δαπανών, των προς υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
 • Ο καθορισμός της πολιτικής αντιμετώπισης των κινδύνων και η δημιουργία πλαισίου δράσεων.
 • Η ύπαρξη επαρκούς και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Η ενσωμάτωση των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην επιχειρηματική πρακτική και η εποπτεία επί του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κώδικα Δεοντολογίας.
 • Η παρακολούθηση και διευθέτηση τυχόν θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων κακοδιαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.
 • Η συμμόρφωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με την εν ισχύ νομοθεσία και την Εταιρική πρακτική.
 • Ο έλεγχος εγκυρότητας και αρτιότητας των προς γνωστοποίηση οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η σύνταξη των οικονομικών εκθέσεων (ετήσιων και εξαμηνιαίων) στις οποίες αναφέρονται μεταξύ άλλων και οι συναλλαγές της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ 5 του Κ.Ν 2190/20.
 • Τα θέματα που αφορούν στις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και τη γενικότερη πολιτική αμοιβών της εταιρείας.
 • Η σύνταξη της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης η οποία συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση διαχείρισης του ΔΣ προς την ΓΣ και η οποία εμπεριέχει πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω εξουσιών και καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και οι σχετικές αποφάσεις του λαμβάνονται από όλα τα μέλη του ανεξαρτήτων της ιδιότητας τους ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών ή ανεξάρτητων.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται να εκχωρεί με απόφαση δικαιώματα και εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι μέλη του ή όχι.

Ο τρόπος δέσμευσης και εκπροσώπησης της εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας και διευθύνει την επιχείρηση με τρόπο που διασφαλίζει την ευημερία της και ανταποκρίνεται στα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies